Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób przebiega realizacja zamówień. Przede wszystkim prosimy o przesłanie nam zapytania. Można w tym celu skorzystać z formularza kontaktowego lub skontaktować się z nami bezpośrednio przez e-mail (biuro@business-and-science.pl). W zapytaniu prosimy o podanie najważniejszych danych dotyczących zamówienia: potrzebny jest nam temat, termin realizacji, ilość stron, ewentualne uwagi lub specjalne życzenia. Staramy się przesłać ofertę w ciągu 24 godzin od zapytania.

Realizacja zamówienia zależy od wybranej usługi. Prosimy o wybranie odpowiedniej usługi, aby otrzymać wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu realizacji zamówienia.

Prace naukowe

1. Potwierdzenie zamówienia

Aby ghostwriter zaczął pracę nad zleceniem, konieczne są wyraźne potwierdzenie zamówienia i zaliczka (10% wartości zamówienia). Ten krok jest wiążący, odstąpienie od umowy w trakcie jej trwania wymaga uiszczenia opłaty za strony napisane do momentu odstąpienia od umowy.

2. Plan pracy

Następnie ghostwriter realizujący zamówienie przedstawia propozycję planu pracy (przy niektórych zamówieniach ten punkt jest pomijany na życzenie klienta). Plan pracy wymaga potwierdzenia.

Już na tym etapie w zamówieniu mogą zostać wprowadzone zmiany. Ghostwriter dopasuje plan pracy zgodnie z Państwa życzeniami.

3. Pierwsza dostawa częściowa

Następnie ghostwriter zaczyna tworzyć tekst danej pracy. Pierwszą część pracy prześlemy na wskazany adres. Jeśli to konieczne, po otrzymaniu informacji zwrotnej ghostwriter wprowadzi wymagane zmiany.

Na tym etapie poprosimy o przelew kolejnej części kwoty należnej za zlecenie. Wysokość tej kwoty zależy od liczby dostaw częściowych.

4. Kolejna dostawa częściowa / całość tekstu

Po otrzymaniu przelewu wyślemy kolejną część pracy lub jej całość (cała kwota jest należna przed otrzymaniem całości pracy). Na tym etapie ponownie możliwe jest zgłoszenie uwag, które ghostwriter realizujący zamówienie uwzględni. Jeśli całość zostanie zaakceptowana, prosimy o informację – praca zostanie wysłana do naszego zespołu ds. zapewnienia jakości, który dokona sprawdzenia pracy naukowej pod względem poprawności językowej i poprawności treści. Całość pracy oczywiście przechodzi przez kontrolę antyplagiatową.

Prezentacja

1. Potwierdzenie zamówienia

Aby rozpocząć tworzenie prezentacji, wymagamy wyraźnego potwierdzenia zamówienia w formie zaliczki (10% wartości zamówienia).

2. Plan pracy

Następnie ghostwriter realizujący zamówienie przedstawia propozycję planu prezentacji (przy niektórych zamówieniach ten punkt jest pomijany na życzenie klienta). Plan prezentacji wymaga potwierdzenia.

Już na tym etapie w zamówieniu mogą zostać wprowadzone zmiany. Ghostwriter dopasuje plan prezentacji zgodnie z Państwa życzeniami. W ten sposób zawsze mają Państwo bezpośredni wpływ na swoją prezentacji.

3. Pierwsza dostawa częściowa

Następnie ghostwriter zaczyna tworzyć prezentację. Jeśli napisze jej część, prześlemy ją na wskazany adres. Jeśli to konieczne, po otrzymaniu informacji zwrotnej ghostwriter wprowadzi wymagane zmiany.

Na tym etapie poprosimy o przelew kolejnej części kwoty należnej za zlecenie. Wysokość tej kwoty zależy od liczby dostaw częściowych.

4. Kolejna dostawa częściowa / całość tekstu

Po otrzymaniu przelewu wyślemy kolejną część prezentacji lub jej całość (pełna kwota jest należna przed otrzymaniem całości). Na tym etapie ponownie możliwe jest zgłoszenie uwag, które uwzględni ghostwriter realizujący zamówienie.

Jeśli całość zostanie zaakceptowana, prosimy o informację, praca zostanie wysłana do naszego zespołu ds. zapewnienia jakości, który dokona sprawdzenia prezentacji pod względem poprawności językowej i treści. Prezentacja oczywiście przechodzi przez kontrolę antyplagiatową.

Wyszukiwanie literatury

1. Potwierdzenie zamówienia

Aby ghostwriter zaczął pracę nad zleceniem, konieczne są wyraźne potwierdzenie zamówienia i zaliczka (10% wartości zamówienia). Ten krok jest wiążący, odstąpienie od umowy w trakcie jej trwania wymaga uiszczenia opłaty za literaturę znalezioną do momentu odstąpienia od umowy.

2. Pierwsza dostawa częściowa

W pierwszej części realizacji zamówienia wysyłamy połowę uzgodnionych źródeł. Na tym etapie poprosimy o przelew kolejnej części kwoty należnej za zlecenie. Po otrzymaniu przelewu przesyłamy pozostałe źródła.

Przemówienie

1. Potwierdzenie zamówienia

Aby ghostwriter zaczął pracę nad zleceniem, konieczne są wyraźne potwierdzenie zamówienia i zaliczka (10% wartości zamówienia). Ten krok jest wiążący, odstąpienie od umowy w trakcie jej trwania wymaga uiszczenia opłaty za strony napisane do momentu odstąpienia od umowy.

2. Ankieta

Po potwierdzeniu zamówienia przesyłamy ankietę, zawierającą pytania dotyczące życzeń związanych z tekstem przemówienia i jego stylem. Te informacje są wykorzystywane do napisania przemówienia. Wszystkie podane na tym etapie informacje będą traktowane dyskretnie i usunięte po zrealizowaniu zamówienia. Te informacje nie są wykorzystywane do żadnych innych celów ani przekazywane osobom trzecim.

3. Pierwsza dostawa częściowa / przeniesienie

Po otrzymaniu wypełnionej ankiety ghostwriter zaczyna pracować nad manuskryptem. Prześlemy taką ilość części zamówienia, jaka zostanie ustalona. Po przesłaniu danej części czekamy na opinię i ewentualnie wprowadzamy zmiany.

Na tym etapie poprosimy o przelew kolejnej części kwoty należnej za zlecenie. Wysokość tej kwoty zależy od liczby dostaw częściowych.

4. Kolejna dostawa częściowa / całość tekstu

Po otrzymaniu przelewu wyślemy kolejną część przemówienia lub jego całość (pełna kwota jest należna przed otrzymaniem całości przemówienia). Na tym etapie ponownie możliwe jest zgłoszenie uwag, które uwzględni ghostwriter realizujący zamówienie. Jeśli całość zostanie zaakceptowana, prosimy o informację, praca zostanie wysłana do naszego zespołu ds. zapewnienia jakości, który dokona sprawdzenia przemówienia pod względem poprawności językowej i treści. Całość oczywiście przechodzi przez kontrolę antyplagiatową.

Korektorat / Lektorat

1. Potwierdzenie zamówienia

By lektor lub korektor mógł rozpocząć pracę, poprosimy o wiążące potwierdzenie zamówienia i zaliczkę (10% wartości zamówienia).

2. Pierwsza dostawa częściowa

Następnie lektor lub korektor zaczyna wprowadzać korektę danej pracy. Po edycji część pracy, prześlemy ją na wskazany adres. Jeśli to konieczne, po otrzymaniu informacji zwrotnej lektor lub korektor wprowadzi wymagane zmiany.

Na tym etapie poprosimy o przelew kolejnej części kwoty należnej za zlecenie. Wysokość tej kwoty zależy od liczby dostaw częściowych.

3. Kolejna dostawa częściowa / całość tekstu

Po otrzymaniu przelewu wyślemy kolejną część pracy lub jej całość (pełna kwota jest należna przed otrzymaniem całości pracy). Na tym etapie ponownie możliwe jest zgłoszenie uwag, które uwzględni ghostwriter realizujący zamówienie.